Waarmee kunnen wij scholen en kinderdagverblijven helpen?

Naast de meer individuele hulp voor een kind, begeleider of docent is het belangrijk dat een omgeving wordt gecreëerd waar kind, begeleider of docent optimaal kunnen presteren. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat het begeleiders en docenten - als sleutel van het succes - echt als team functioneren. Om optimaal te kunnen functioneren als team is het nodig om niet alleen te investeren in het team zelf maar ook onder andere in kennis en vaardigheden en een gezonde leer- en werkomgeving.

 

Het creëren van een omgeving waar kind, begeleider en docent optimaal kunnen presteren is niet eenvoudig maar is wel een ambitie die zich uitbetaalt in kinderen die binnen hun individuele mogelijkheden succesvol zijn. Een dergelijke ambitie realiseren gaat niet vanzelf, kost tijd en vereist een integrale aanpak.

Advies gedragsproblemen verstandelijke beperking scholen en kinderdagverblijven Fibbe Haarlem

Klik hier voor

ons aanbod

>>

Waar wij scholen en kinderdagverblijven mee kunnen helpen hebben wij onderverdeeld in vijf gebieden, vormgegeven in de Fibbe adviescirkel. Door hier te klikken op of de tekst in de cirkel komt u bij het aanbod van Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling (Fibbe SCL). Hoewel niet specifiek benoemd op de website van Fibbe SCL is het aanbod volledig van toepassing op kinderdagverblijven en de teams die daar werken.