Missie

Visie

Organisatie

Ons DNA

Het team

Raad van Advies

Missie

 

Onze missie: wij willen dat ieder kind met een verstandelijke beperking opgroeit met zoveel mogelijk zelfsturing in een omgeving die passend is.

 

Dit doen we door:

 • samen te werken met specialisten binnen een organisatie met een bijzonder DNA

 • gebruik te maken van een heldere methodiek als basis

 • het bieden van een onvergetelijke ervaring, praktische ondersteuning die werkt

Fibbe biedt praktische ondersteuning die werkt

Visie: zo kan het ook!

 

“Onze droom is dat Fibbe VB (hulp aan kinderen en jongeren met een Verstandelijke Beperking) wordt gezien als de standaard in klantbeleving.

 

Onze medewerkers zijn ervaren specialisten. Wij zorgen voor een werkomgeving met moderne middelen zodat onze medewerkers voortdurend het beste uit zichzelf kunnen halen. Onze medewerkers geven cliënten in korte tijd een onvergetelijke ervaring; praktische ondersteuning die werkt!”

Fibbe geeft in korte tijd clienten een onvergetelijke ervaring, praktische ondersteuning die werkt

Fibbe Hulp aan kinderen en jongeren met een verstandelijk beperking (Fibbe VB) is gestart door Henk Fibbe, Catrienke Jumelet en Henri Kerver in de overtuiging dat ondersteuning aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking beter kan.

 

Henk en Catrienke hebben als psycholoog ruime ervaring opgebouwd in het onderzoeken en behandelen van kinderen met een verstandelijke beperking en het ontwikkelen van speciale onderwijs en zorgprogramma’s. Henri Kerver heeft als ouder en school- en gezinbegeleider veel ervaring in het begeleiden van zowel kinderen met een verstandelijke beperking als de ouders/begeleiders van deze kinderen.

 

Fibbe Hulp aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking (Fibbe VB) is een activiteit van Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling (Fibbe SCL). Fibbe SCL is een moderne organisatie gespecialiseerd in het ondersteunen van de individuele behoeften van een kind.

 

De medewerkers van Fibbe VB zijn gespecialiseerd in de vertaling van geconstateerde problemen naar oplossingen in de praktijk, naar een aanpak die werkt. Wij werken met ervaren specialisten en zijn door een efficiënte en vernieuwende organisatievorm in staat om dat sneller en goedkoper te doen dan de meeste andere organisaties.

Samenwerken zit in ons DNA.

 

onze aanpak

Onze behandelingen hebben zich effectiever bewezen dan andere behandelingen en brengen een optimale samenwerking tot stand met alle betrokkenen. De voortgang van de behandeling wordt periodiek getoetst op doeltreffendheid. Wij vinden het belangrijk dat we elkaar scherp houden.

 

eindevaluatie

Met betrokkenen worden het resultaat en de specialist geëvalueerd. Verbeterpunten worden verwerkt in onze werkwijze en in onze opleiding en periodieke training.

 

onze organisatie

Voor ieder kind beschikken wij over de juiste specialisten. Als organisatiemodel is gekozen voor een rechtsvorm waarin samenwerken en kwaliteit maximaal tot hun recht komen. Onze specialisten zijn lid van een coöperatie. De afspraken binnen onze coöperatie zorgen ervoor dat wij samen excelleren in de diensten die wij leveren. Wij willen eenvoudigweg de beste zijn en onze cliënten een onvergetelijke ervaring bieden.

 

Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling (waar Fibbe VB een activiteit van is) is een stichting met een doelstelling zoals verwoord in onze missie:

 

Wij willen dat ieder kind succesvol kan zijn op school (Fibbe SCL)

 

Wij willen dat ieder kind met een verstandelijke beperking opgroeit

met zoveel mogelijk zelfsturing in een omgeving die passend is (Fibbe VB)

 

De stichting kent een Raad voor Advies. De Raad voor Advies heeft tot taak toezicht te houden op de door de stichting ontwikkelde methodiek, de kwaliteitsnormen en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad voor Advies staat het bestuur met raad terzijde en heeft het recht het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad zich naar het belang van de stichting.

 

De leden van de Raad voor Advies zijn (ervarings)deskundig op een specifiek aandachtsgebied. De Raad voor Advies kent de volgende aandachtsgebieden:

 • Klantenthousiasme

 • Methodiek (evidence based, best practice)

 • Algemene bedrijfsvoering