Vraag onze hulp

Wij bieden heldere en praktische oplossingen voor alle problemen die je kunt ervaren met een kind met een verstandelijke beperking mogelijk in combinatie met een psychiatrische problematiek.

 

Uit ervaring weten wij dat het een verstandelijke beperking problemen kan geven op verschillende gebieden. Zo lopen deze kinderen onder andere een groter risico als het gaat om faalervaringen, overvraging, pesten, problemen met de informatieverwerking en verslaving. Mede hierdoor komen psychiatrische stoornissen vaker voor.

Wij willen dat ieder kind met een verstandelijke beperking opgroeit met zoveel mogelijk zelfsturing in een omgeving die passend is.

Onze missie: wij willen dat ieder kind met een verstandelijke beperking opgroeit met zoveel mogelijk zelfsturing in een omgeving die passend is.

Antwoord op vragen

Door de brede problemen die kinderen kunnen hebben, is de oorzaak vaak moeilijk te bepalen. Is het ongewenste gedrag het gevolg van de verstandelijke beperking van het kind of is de oplossing te vinden in de manier van omgang met het kind? Wordt het kind overvraagd of heeft het juist meer uitdaging nodig? Is er mogelijk ook sprake van een psychiatrische stoornis? Wij helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

 

Reguliere behandelingen sluiten veelal niet goed aan bij deze kinderen. Daarom beschikken wij over ervaren specialisten die in staat zijn om juist deze kinderen effectieve hulp te bieden. Fibbe brengt specialisten van verschillende disciplines samen om de ontwikkelings- en gedragsproblemen van een kind te doorgronden. Fibbe hulp aan kinderen en jongeren met een Verstandelijke Beperking (Fibbe VB) is een activiteit van Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling

(Fibbe SCL).

Wat maakt de ontwikkeling van deze kinderen anders

Kinderen met een verstandelijke beperking doorlopen dezelfde ontwikkeling als normaal begaafde kinderen. Echter verloopt die ontwikkeling trager en is het plafond eerder bereikt. Zo ontstaat er een discrepantie tussen de mentale leeftijd en de chronologische leeftijd: Een kind kan bijvoorbeeld tien jaar oud zijn (chronologische leeftijd) terwijl het zich in sociale interacties gedraagt als een vierjarige (mentale leeftijd). Voor de ouders is het belangrijk om te weten op welke mentale leeftijd hun kind functioneert, zodat ze hun verwachtingen kunnen bijstellen.

De ontwikkeling verloopt daarbij soms met sprongen, in plaats van gelijkmatig. Deze kinderen maken meer kans op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis (lees meer over kinderpsychiatrische stoornissen). Dat maakt de begeleiding en opvoeding van soms ook zo moeilijk. Je denkt een evenwicht te hebben gevonden in de omgang en dan verandert het weer. De noodzaak bestaat telkens weer om te ontdekken wat het kind nodig heeft, zodat een nieuw evenwicht bereikt wordt.

Een disbalans kan ontstaan wanneer een kind toe is aan een nieuwe stap in zijn ontwikkeling, of juist wanneer er vaardigheden gevraagd worden die hij nog niet ontwikkeld heeft. Wij kunnen in deze situatie bekijken hoe vaardigheden en taken weer kunnen worden afgestemd op elkaar. Wij onderzoeken wat de oorzaak is van het ongewenste gedrag en geven praktische handvatten om de balans te herstellen. Wij leggen de nadruk op het vaardiger maken van het kind en zijn omgeving zodat eventuele problemen in de toekomst zonder professionele interventie aangepakt kunnen worden.