Waarom vraag je juist ons om hulp?

Onze specialisten hebben veel expertise en meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van verstandelijke beperking en psychiatrie. Met ons kortdurend basisonderzoek kunnen wij snel de oorzaken van probleemgedrag achterhalen en werkende praktische adviezen geven. Samen met ouders, begeleiders, docenten en andere betrokkenen stellen wij daarnaast een helpend en haalbaar behandelplan op voor de langere termijn.

Bewezen effectief

Onze aanpak is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en bewezen effectief:

 • Diagnose: wij maken onderscheid of er naast een verstandelijke beperking sprake is van bijkomende psychiatrische problematiek door de aanpassingsproblemen op alle gebieden goed in kaart te brengen.

 • Behandeling: wij hebben bij de behandeling contact met alle betrokken om een zo gelijkwaardig mogelijke, voorspelbare en positief gerichte aanpak op verschillende locaties te realiseren. De behandeling - ook de eventuele psychiatrische behandeling - vindt plaats binnen het leefmilieu van het kind.

Samenwerking

De samenwerking met ouders, begeleiders, docenten en andere betrokkenen is een noodzakelijke voorwaarde om een interventie te laten slagen en het geleerde te kunnen generaliseren naar andere leefsituaties.

 

Wij sluiten met onze aanpak aan bij de werkelijke mogelijkheden van de leefomgeving en werken intensief samen met thuis, school en andere betrokken instanties. Essentieel is dat onze ondersteuning ouders, begeleiders en docenten vaardiger maakt om met het ongewenste gedrag om te gaan, waardoor er blijvende positieve effecten behaald worden.

Waarmee kunnen wij ouders, begeleiders en docenten helpen?

Hulp en nazorg

Een (ongewenste) verandering in het gedrag van een kind kan betekenen dat er iets niet goed gaat. Voor kinderen met een beperking is het vaak lastig om goed aan te geven wat er mis is. Ouders, begeleiders of docenten staan voor de moeilijke taak om uit te zoeken wat de oorzaak is van het ongewenste gedrag. Wij helpen bij het vaststellen van de oorzaak en bieden vervolgens ondersteuning bij de begeleiding.

 

Nazorg vinden wij erg belangrijk. Tot een jaar na sluiten van de behandeling wordt nazorg geboden tegen een minimale vergoeding van €270. Nazorg houdt in dat ouders/docenten vrij contact kunnen opnemen voor overleg of advies. Dit kan telefonisch, via skype, beeldmateriaal of mail.

Als eerste...

Als eerste onderzoeken wij of er sprake is van een verstandelijke beperking en/of een psychiatrische stoornis (lees hier meer over wanneer je precies spreekt van een verstandelijke beperking). Dit noemen wij een basisonderzoek waarbij wij een analyse maken van kind- en omgevingsfactoren. Met deze analyse brengen wij de aanpassingsproblemen van het kind in kaart op alle gebieden van dagelijks functioneren. Vervolgens maken wij een helder behandelplan op maat met praktische adviezen, speciaal afgestemd op de specifieke problemen die het kind en de omgeving ervaren. Samen zorgen wij dat je deze adviezen ook daadwerkelijk kunt toepassen in het dagelijks leven. (lees hier meer over een op maat behandelplan).

Beeldmateriaal

Om goed zicht te krijgen op de gedragsproblemen en de gedragsverandering tijdens de behandeling , maken wij gebruik van beeldmateriaal. Wij vragen ouders of docenten om zelf het gedrag van het kind te filmen omdat het in onze ervaring de meeste informatie geeft over hoe het gedrag er precies uit ziet. Als observator ben je er meestal niet bij als het gedrag plaats vindt. Denk bijvoorbeeld aan driftbuien of slaapproblemen. De beelden worden niet alleen gebruikt in de diagnostiekfase maar ook in de behandelfase om het effect van de behandeling zichtbaar te maken. Op basis van gesprekken en beelden kunnen interventies worden aangepast.